NU kan du søge midler fra STRAKSPULJEN

Kultur og Fritidsudvalget har afsat en Strakspulje som kompensation for, at skøjtebanen ikke åbner denne vinter.

Strakspuljen understøtter eller finansierer hovedsagligt aktiviteter, som henvender sig til skøjtebanens primære målgruppe, som er børn og unge. Ansøgningsfristen er onsdag den 30. november 2022.

18
112022

Puljen udgør i alt 75.000 kr., og der kan søges om et maksimalt tilskud på 25.000 kr. pr. aktivitet.
Aktiviteten skal afholdes i Aabenraa Midtby i løbet af december måned 2022.

Puljen kan søges af borgere i Aabenraa Kommune, idræts-, kulturelle- og erhvervslignende foreninger, spejdergrupper, selvorganiserede grupper, kommunale aktører på børne- og ungeområdet samt alle kommunens samarbejdsråd.

Se alle muligheder og retningslinjer herfra