Anlægstilskud

Se vores retningslinjer for tilskud fra anlægspuljen

Vi afholder løbende bestyrelsesmøder den 1. tirsdag i hver måned (med undtagelse af juli måned), hvor vi behandler de indkomne ansøgninger til anlægspuljen.

Du kan søge herfra.