Aktivitetstilskud

Vi afholder løbende bestyrelsesmøder den 1. tirsdag i hver måned (med undtagelse af juli måned), hvor vi behandler de indkomne ansøgninger til aktivitetspuljen.

Ansøgninger skal udfyldes elektronisk herfra
(Du skal bruge foreningens Conventus Log in)

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Susanne Lage på susannelage24@gmail.com

Retningslinjer for at søge.